Najava: 25. Sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

22.02.2019 09:49   |   208 prikaza

25. (dvadesetpeta) sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama održati će se  26.2.2019. godine (utorak) u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada u 10,00 sati.

 

Za sjednicu je predložen

D N E V N I R E D

1.Izvadak iz zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
2.Prijedlog Odluke o utvrđivanju Prednacrta izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor – Rama,
3. Prijedlog Odluke o davanju Suglasnosti na zaključenje Ugovora o kupoprodaji nekretnina u K.O. Prozor grad (u pritivku Nacrt Ugovora),
4.Prijedlog Odluke o davanju Suglasnosti na zaključenje Ugovora o kupoprodaji nekretnina u K.O. Prozor II (u pritivku Nacrt Ugovora),
5.Izvješće o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka po Službama za upravu Općine Prozor – Rama,
6.Izvješće o izvršenim procjenama prometne vrijednosti nekretnina i prava u 2018.godini,
7. Informacija o stanju koncesijske naknade u Općini Prozor – Rama za 2018.godinu,
8.Informacija o stanju sigurnosti, javnog reda i mira i sigurnosti prometa na području nadležnosti Policijske stanice Prozor – Rama za 2018.godine,
9.Informacija o aktivnostima i problematici JU Dom za stare i nemoćne osobe „Rama“ Šćit,
10. Pitanja i inicijative vijećnika.


Izborni program 2016. - 2020.g.