Održana 25. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

26.02.2019 17:37   |   189 prikaza

Na 25. sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama koja je održana 26.02.2019. raspravljalo se o:

Prijedlog Odluke o utvrđivanju Prednacrta izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor – Rama,
Prijedlog Odluke o davanju Suglasnosti na zaključenje Ugovora o kupoprodaji nekretnina u K.O. Prozor grad (u pritivku Nacrt Ugovora),
Prijedlog Odluke o davanju Suglasnosti na zaključenje Ugovora o kupoprodaji nekretnina u K.O. Prozor II (u pritivku Nacrt Ugovora),
Izvješće o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka po Službama za upravu Općine Prozor – Rama,
Izvješće o izvršenim procjenama prometne vrijednosti nekretnina i prava u 2018.godini,
Informacija o stanju koncesijske naknade u Općini Prozor – Rama za 2018.godinu,
Informacija o stanju sigurnosti, javnog reda i mira i sigurnosti prometa na području nadležnosti Policijske stanice Prozor – Rama za 2018.godine,
Informacija o aktivnostima i problematici JU Dom za stare i nemoćne osobe „Rama“ Šćit,
Pitanja i inicijative vijećnika.

Zasigurno je najviše pozornosti izazvala informacija o JU Dom za starije i nemoćne “Rama” Šćit. Nakon rasprave usvojen je Zaključak koji predložila dr. Mara Anđlić u ime kluba HDZ 1990 i dobio je 11 glasova. Vijećnici HDZ BiH, RDS I HSP nisu uopće glasovali o ovome!

Sa ciljem otpočinjanja rada JU Dom za stare i nemoćne osobe Rama na Šćitu ovlašćuje se član Upravnog vijeća u ime Općine Prozor – Rama, gosp. Ivo Zane, da zajedno sa članom Upravnog vijeća u ime HU Kuće Mira, fra Andrijom Jozićem, eventualno i sa drugim  članom Upravnog vijeća ispred  Kuće Mira, fra Ivanom Jelićem, potpiše Odluku o  razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Dom za stare i nemoćne osobe „Rama“, na razdoblje od najviše 6 (šest) mjeseci od dana Odluke, koji će organizirati i rukovodi radom Doma, zastupa i predstavlja Dom prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada Doma i koja će biti odgovorna za:

  • poduzimanje radnji potrebnih radi dobivanja potrebnih dozvola za početka rada Doma,  
  • predlaganje upravnom vijeću mjere za efikasan početak obavljanja djelatnosti radi kojih je Dom osnovan, unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja.

Izborni program 2016. - 2020.g.