Vijećnici

Na Lokalnim izborima 2016. godine HDZ1990 u Općini Prozor-Rama osvojila je 8 mandata, a sljedeći članovi naše stranke čine Općinsko vijeće Općine Prozor-Rama:

1. Mara Anđelić

2. Danijel Burečić

3. Ivica Jozić

4. Gabrijel Malekinušić

5.  Boris Faletar

6. Pero Kovačević

7. Jure Tadić

8. Tomislav Džalto

Vijećnici Općinskog vijeća Prozor-Rama od 2012.-2016.

1. dr. Mara Anđelić

2. Danijela MIšura

3. Pero Kovačević

4. Ivica Jozić

5. dr. Boris Faletar

6. Ante Tomić

7. Branko Ivančević

8. Gabrijel Malekinušić

 

Vijećnici Općinskog vijeća Prozor-Rama od 2008. - 2012.:

1. Stanko Ćurčić

2. dr. Ante Markešić

3. Ilija Faletar

4. Pero Kovačević

5. Jure Džalto

6. Ilija Šarčević

7. Dragan Ćališ

8. Danijela Mišura

9. Marija Bešker

Izborni program 2016. - 2020.g.